Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę P. P. H. TYMOS Grzegorz Balicki w Brzegu przy ul. Kopernika 1, 49-300 Brzeg. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, oraz, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne wniesienie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy bądź korzystania z usług marketingowych P. P. H. TYMOS Grzegorz Balicki w Brzegu przy ul. Kopernika 1, 49-300 Brzeg.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przysługuje Ci:

1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących;

2. prawo do wniesienia:

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta; sprzeciwu wobec profilowania, tj. tworzenia Twojego profilu klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich Danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);

uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów P. P. H. TYMOS Grzegorz Balicki w Brzegu przy ul. Kopernika 1, 49-300 Brzeg, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

3. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii Danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

4. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje Dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

5. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a P. P. H. TYMOS Grzegorz Balicki w Brzegu przy ul. Kopernika 1, 49-300 Brzeg nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

6. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym salonie sprzedaży, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię. P. P. H. TYMOS Grzegorz Balicki w Brzegu przy ul. Kopernika 1, 49-300 Brzeg w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P. P. H. TYMOS Grzegorz Balicki w Brzegu przy ul. Kopernika 1, 49-300 Brzeg zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, oraz iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wniesienie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na adres mailowy office@tymos.eu

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przysługuje Ci:

1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących;

2. prawo do wniesienia:

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta; sprzeciwu wobec profilowania, tj. tworzenia Twojego profilu klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich Danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe); uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów P. P. H. TYMOS Grzegorz Balicki w Brzegu przy ul. Kopernika 1, 49-300 Brzeg, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

3. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii Danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

4. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje Dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

5. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a P. P. H. TYMOS Grzegorz Balicki w Brzegu przy ul. Kopernika 1, 49-300 Brzeg nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

6. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych; jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli; jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać. Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym salonie sprzedaży, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię. P. P. H. TYMOS Grzegorz Balicki w Brzegu przy ul. Kopernika 1, 49-300 Brzeg w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.